O mnie

Nazywam się Aneta Czarlewska.
Jestem psychoterapeutą, pracuję w modelu psychoterapii integratywnej, co oznacza, że łączę różne szkoły psychoterapii tak, aby jak najskuteczniej i najszybciej pomóc pacjentowi oraz, aby psychoterapia była jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjenta.

Ukończyłam studia magisterskie na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz czteroletnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach i kursach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistszego. Swoją pracę terapeutyczną poddaję ciągłej superwizji.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par oraz rodzin.
Pomagam osobom, które przeżywają aktualnie kryzys, mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, są w trudnej sytuacji życiowej, czują się nieszczęśliwe, cierpią na różnorakie zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, doświadczają depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń jedzenia, nie radzą sobie ze stresem. Pomagam chorym psychosomatycznie oraz chorym na choroby somatycznie, w przebiegu których psychoterapia jest metodą wspierającą konwencjonalne leczenie (choroby przewlekłe, nowotwory).
Zapraszam również osoby, które nie doświadczają większych trudności ale są zainteresowane rozwojem osobistym.

Ukończyłam m.in. szkolenia:

  • Integratywna psychoterapia krótkoterminowa
  • Diagnoza kliniczna – DSM-V
  • Integratywna MetaSystemowa psychoterapia depresji
  • Inegratywna MestaSystemowa psychoterapia zaburzeń lękowych
  • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie.  Psychosomatoterapia z elementami  psychoneuroimmunologii, kurs podstawowy i zaawansowany
  • Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych
  • Hipnoza kliniczna – kurs podstawowy i zaawansowany
  • Choroba i śmierć – od walki i lęku do spokoju i miłości
  • Psychoterapia par
  • Psychoterapia uzależnień

Odbyłam staż kliniczny w Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etycznego European Association for Psychotherapy. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.