O psychoterapii

Pierwsze spotkanie i kilka następnych to konsultacje, nie jest to jeszcze psychoterapia. W trakcie konsultacji psychoterapeuta i pacjent wspólnie omawiają problem, objaw z którym pacjent zgłasza się na psychoterapię. Określają jakie są przyczyny problemu i co można zrobić aby wyjść z kryzysu. Podczas konsultacji pacjent ustala warunki oraz cel psychoterapii, to znaczy obszar nad jakim chce pracować aby rozwiązać kłopot, z którym zgłosił się na psychoterapię.

W trakcie konsultacji oraz całego procesu psychoterapii, psychoterapeuta nie ocenia, nie doradza, nie podejmuje za pacjenta decyzji. Psychoterapeuta wskazuje mocne strony i zasoby pacjenta, towarzyszy mu oraz wspiera w osiąganiu celu. Psychoterapia odbywa się w atmosferze życzliwości, zaufania oraz wiary, że pacjent ma wszystkie potrzebne zasoby do tego aby wyjść z kryzysu.

Nadrzędnym celem psychoterapii jest poprawa jakości życia oraz wzrost odczuwania szczęścia mimo niezmienności warunków zewnętrznych.

„Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało Ci dane”. Milton Erickson